Despre noi

3D Printing Production Societate Cooperativa este o societate cooperativă care are un total de nouă angajati, opt dintre ei făcând parte din grupuri vulnerabile. Șapte dintre cei nouă angajati sunt în același timp și membri cooperatori, fiecare fiind membru cooperator fondator

3D PRINTING PRODUCTION SOCIETATE COOPERATIVĂ este o structură de economie socială înființată în cadrul proiectului PROCOR ID POSDRU/173/6.1/S/147201, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”,

Titlul proiectului: ”PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia” – PROCOR, ID: POSDRU/173/6.1/S/ 147201

Beneficiar: Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social

Partener: Health, Safety and Security  Consulting

3D PRINTING PRODUCTION SOCIETATE COOPERATIVĂ este persoană juridică română constituită în forma societăţii cooperative meşteşugăreşti de gradul 1, în temeiul Legii nr. 1/2005.  3D PRINTING este o unitate de creație cu aplicații practice imediate, dezvoltată pentru a avea acces la tehnologiile pentru lucrări  unicat sau serie mică. Modelarea digitală și fabricarea prototipurilor este un proces ce îmbină arhitectura cu industria constructoare prin folosirea programelor de modelare 3D și a utilajelor de prelucrare tip imprimantă 3D și Router CNC.